Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Hưng Yên

Máy dập mẫu trọng lượng vải

Thoả thuận

29/12 1 Hưng Yên

Thư Mời Hợp Tác COMET
2

Thư Mời Hợp Tác COMET

Thoả thuận

28/12 3 Hưng Yên

Máy trộn JZC350 tại Hồng Hà
3

Máy trộn JZC350 tại Hồng Hà

Thoả thuận

25/11 1 Hưng Yên

Khay nhựa a4,a5,a6
2

Khay nhựa a4,a5,a6

Thoả thuận

05/11 79 Hưng Yên

Máy CNC mini 3040 khung thép đúc
3

Máy CNC mini 3040 khung thép đúc

Thoả thuận

02/11 1 Hưng Yên

Elap viet nam
1

Elap viet nam

Thoả thuận

14/10 1 Hưng Yên

Bột Gan Mực
3

Bột Gan Mực

Thoả thuận

31/08 4 Hưng Yên

Mỡ cá tra
1

Mỡ cá tra

Thoả thuận

31/08 5 Hưng Yên

Khớp nối quay Tengxuan
1

Khớp nối quay Tengxuan

Thoả thuận

28/07 1 Hưng Yên

Xem thêm 23 tin
Chọn danh mục