Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Hoà Bình

Cảm biến lực căng Jihsense
1

Cảm biến lực căng Jihsense

Thoả thuận

19/10 1 Hoà Bình

Bộ nguồn Allen Bradley
1

Bộ nguồn Allen Bradley

Thoả thuận

15/09 1 Hoà Bình

Hệ thống chưng cất tinh dầu
3

Hệ thống chưng cất tinh dầu

Thoả thuận

10/09 3 Hoà Bình

Máy Dán nhãn chai trong bán tự động
6

Máy Dán nhãn chai trong bán tự động

Thoả thuận

07/07 2 Hoà Bình

Chọn danh mục