Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Sức khỏe, Y tế tại Cần Thơ

Ghế massage Cần Thơ Maxcare Home
5

Ghế massage Cần Thơ Maxcare Home

Thoả thuận

15/03 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học  BC 3000Plus
1

Máy phân tích huyết học BC 3000Plus

Thoả thuận

05/02 3 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học  BC 5300
1

Máy phân tích huyết học BC 5300

Thoả thuận

18/01 3 Cần Thơ

Máy miễn dịch huỳnh quang  INCLIX
1

Máy miễn dịch huỳnh quang INCLIX

Thoả thuận

08/01 1 Cần Thơ

Máy phân tích khí máu  ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

28/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học  BC 5000
1

Máy phân tích huyết học BC 5000

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học  BC 5300
1

Máy phân tích huyết học BC 5300

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Đá Khói  Túi Giữ Lạnh Cần Thơ
3

Đá Khói Túi Giữ Lạnh Cần Thơ

Thoả thuận

21/11 2 Cần Thơ

Máy phân tích khí máu  ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

07/11 1 Cần Thơ

Phân tích huyết học  BC 3000Plus
1

Phân tích huyết học BC 3000Plus

Thoả thuận

07/11 1 Cần Thơ

Máy đo máu lắng  Smart Rate Series
1

Máy đo máu lắng Smart Rate Series

Thoả thuận

04/11 2 Cần Thơ

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục