Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Sức khỏe, Y tế tại Cần Thơ

Test nhanh HBsAg hãng Abon
1

Test nhanh HBsAg hãng Abon

Thoả thuận

10/10 3 Cần Thơ

Xét nghiệm Ma túy 4 trong 1
1

Xét nghiệm Ma túy 4 trong 1

Thoả thuận

10/10 2 Cần Thơ

Test nhanh HCV Ab
1

Test nhanh HCV Ab

Thoả thuận

09/10 1 Cần Thơ

Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở C13
1

Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở C13

Thoả thuận

26/09 1 Cần Thơ

Test nhanh H.Pylori CTK
1

Test nhanh H.Pylori CTK

Thoả thuận

23/09 1 Cần Thơ

Test nhanh Dengue Ag
1

Test nhanh Dengue Ag

Thoả thuận

20/09 1 Cần Thơ

Test nhanh Dengue NS1
1

Test nhanh Dengue NS1

Thoả thuận

10/09 1 Cần Thơ

Test nhanh HCV, test nhanh viêm gan c
1

Test nhanh HCV, test nhanh viêm gan c

Thoả thuận

21/08 1 Cần Thơ

Test nhanh hbsab, test nhanh viêm gan b
1

Test nhanh hbsab, test nhanh viêm gan b

Thoả thuận

21/08 1 Cần Thơ

Test nhanh hbsag, test nhanh viêm gan b
1

Test nhanh hbsag, test nhanh viêm gan b

Thoả thuận

14/08 2 Cần Thơ

Xem thêm 8 tin
Chọn danh mục