Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Mua sắm, Tổng Hợp tại Cần Thơ

Máy phân tích khí máu   ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

28/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 5000
1

Máy phân tích huyết học BC 5000

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 5300
1

Máy phân tích huyết học BC 5300

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Đá Khói   Túi Giữ Lạnh Cần Thơ
3

Đá Khói Túi Giữ Lạnh Cần Thơ

Thoả thuận

21/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích khí máu   ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

07/11 1 Cần Thơ

Phân tích huyết học   BC 3000Plus
1

Phân tích huyết học BC 3000Plus

Thoả thuận

07/11 1 Cần Thơ

Máy đo máu lắng   Smart Rate Series
1

Máy đo máu lắng Smart Rate Series

Thoả thuận

04/11 2 Cần Thơ

Máy sinh hóa tự động   Biossays BC 1200
1

Máy sinh hóa tự động Biossays BC 1200

Thoả thuận

03/11 7 Cần Thơ

Đá Khói   Túi Giữ Lạnh Cần Thơ
2

Đá Khói Túi Giữ Lạnh Cần Thơ

Thoả thuận

29/10 3 Cần Thơ

Máy miễn dịch huỳnh quang   INCLIX

Máy miễn dịch huỳnh quang INCLIX

Thoả thuận

27/10 4 Cần Thơ

Găng tay cách điện regeltex
1

Găng tay cách điện regeltex

Thoả thuận

21/08 1 Cần Thơ

Găng tay chống nắng cần thơ
1

Găng tay chống nắng cần thơ

Thoả thuận

21/08 3 Cần Thơ

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục