Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Mua sắm, Tổng Hợp tại Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 3000Plus
1

Máy phân tích huyết học BC 3000Plus

Thoả thuận

05/02 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 5300
1

Máy phân tích huyết học BC 5300

Thoả thuận

18/01 1 Cần Thơ

Máy miễn dịch huỳnh quang   INCLIX
1

Máy miễn dịch huỳnh quang INCLIX

Thoả thuận

08/01 1 Cần Thơ

Máy phân tích khí máu   ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

28/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 5000
1

Máy phân tích huyết học BC 5000

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Máy phân tích huyết học   BC 5300
1

Máy phân tích huyết học BC 5300

Thoả thuận

23/11 1 Cần Thơ

Đá Khói   Túi Giữ Lạnh Cần Thơ
3

Đá Khói Túi Giữ Lạnh Cần Thơ

Thoả thuận

21/11 2 Cần Thơ

Máy phân tích khí máu   ST 200 CC
1

Máy phân tích khí máu ST 200 CC

Thoả thuận

07/11 1 Cần Thơ

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục