Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Bình Phước

Nhà phân phối encoder Tamagawa
1

Nhà phân phối encoder Tamagawa

Thoả thuận

23/10 1 Bình Phước

Băng keo dán thùng sản xuất tại xưởng
2

Băng keo dán thùng sản xuất tại xưởng

Thoả thuận

21/10 1 Bình Phước

Hàng rào lưới thép hàn D3 D4 D5
4

Hàng rào lưới thép hàn D3 D4 D5

Thoả thuận

28/08 1 Bình Phước

Lưới thép hàn D6
5

Lưới thép hàn D6

Thoả thuận

18/08 1 Bình Phước

Ban dao cắt mẫu giấy tròn 100cm2
1

Ban dao cắt mẫu giấy tròn 100cm2

Thoả thuận

29/06 1 Bình Phước

Dao cắt vải tròn, dụng cụ test gsm

Thoả thuận

10/06 1 Bình Phước

Thùng phân loại rác 120lit ms thịnh
1

Thùng phân loại rác 120lit ms thịnh

Thoả thuận

18/05 1 Bình Phước

Xem thêm 25 tin
Chọn danh mục