Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
9

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/05 8 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/02 11 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

14/01 2 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

08/01 6 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

07/01 9 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

06/01 5 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

04/01 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
7

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

28/12 5 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
6

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

16/12 7 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

15/12 4 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

14/12 4 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/12 2 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

03/12 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
8

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

26/11 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

19/11 8 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

19/11 2 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

06/11 3 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

04/11 4 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

03/11 6 Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
3

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

21/10 4 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
7

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

21/10 4 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
9

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

14/10 3 Bắc Giang

Xem thêm 16 tin
Chọn danh mục