Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Hoa cảnh, cây cảnh, tiểu cảnh tại Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
3

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

21/10 1 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
7

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

21/10 1 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
10

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

14/10 1 Bắc Giang

Lưới trong nông nghiệp cao
9

Lưới trong nông nghiệp cao

Thoả thuận

14/10 1 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
8

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

14/10 1 Bắc Giang

Màng ni lông lợp mái nhà kính
9

Màng ni lông lợp mái nhà kính

Thoả thuận

13/10 1 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

30/09 9 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

30/09 2 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
8

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

22/09 4 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

26/08 3 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

14/08 6 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
9

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

11/08 3 Bắc Giang

Tưới nhỏ giọt
9

Tưới nhỏ giọt

Thoả thuận

10/08 5 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

08/08 8 Bắc Giang

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao
10

Lưới cho nông nghiệp công nghệ cao

Thoả thuận

05/08 1 Bắc Giang

Xem thêm 15 tin
Chọn danh mục