Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Cơ hội giao thương tại Bắc Giang

Pallet nhựa 1100 1100 125mm giá rẻ
2

Pallet nhựa 1100 1100 125mm giá rẻ

Thoả thuận

17/09 2 Bắc Giang

Xi măng trắng Thái Bình
2

Xi măng trắng Thái Bình

Thoả thuận

14/09 1 Bắc Giang

Cảm biến momen xoắn Lorenz Messtechnik
1

Cảm biến momen xoắn Lorenz Messtechnik

Thoả thuận

18/08 1 Bắc Giang

Kích chân 2 tấn
1

Kích chân 2 tấn

Thoả thuận

15/06 2 Bắc Giang

Xem thêm 9 tin
Chọn danh mục