Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Rờ Le Bảo Vệ Safety Relay PNOZ ,Pilz vietnam- Pilz vietnam- TMP Vietnam

14/03/173

Lưu tin

Địa chỉ: TP HCM

  • SMS
  • Chat hỏi chủ tin
  • 0915.031.817

Thông tin thêm

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất:
Nguyễn Hoàng Tài (Mr)
[Cell Phone]: 0915 031 817 - 01686 530 609
[Email]: sale10@tmpvietnam.com - hoangtai.tmpvietnam@gmail.com
[Website]: www.tmpvietnam.com


Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Specifications for Pilz 775600
Item Number:   775600
Manufacturer:   Pilz
Item Category:   Safety Relays
Subcategory:   E-Stop
Series:   PNOZ X
Applications:   Safety gates;E-STOP pushbuttons;Limit switches
Supply Voltage:   24 VDC
Instantaneous Contacts:   3 NO
Terminal Style:   Fixed
Mounting:   DIN Rail
Standards:   EN60204-1;EN954-1;VDE0113-1
Type:   PNOZ 1
Approvals:   UL;cUL;EC;TUV;CCC
H x W x D (in.):   3.43 x 3.54 x 4.76
Net Weight:   1 lb 2 oz
Gross Weight:   1 lb 4 oz

 


774059 PNOZ X7 24VACDC 2n/o 
774060 PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o 
774061 PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o 
774062 PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o 
774063 PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o 
774064 PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o 
774065 PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o 
774066 PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o 
774067 PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o 
774070 PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so 
774071 PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so 
774072 PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so 
774073 PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so 
774074 PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so 
774075 PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so 
774076 PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so 
774077 PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so 
774080 PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774081 PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774082 PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 
774090 SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) 
774100 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c 
774104 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 
774105 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c 
774106 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774107 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774108 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA 
774120 PNOZ K2.1 24VDC 2n/o Sonderger?t 
774125 P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Ger?t o. CE 
774130 PNOZ e1p 24VDC 2so 
774131 PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t 
774132 PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t 
774133 PNOZ e1.1p 24VDC 2so 
774135 PNOZ e2.2p 24VDC 2so 
774136 PNOZ e2.1p 24VDC 2so 
774137 PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t 
774138 PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t 
774139 PNOZ e3.1p 24VDC 2so 
774140 PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c 
774141 PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c 
774142 PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c 
774143 PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c 
774144 PZE 9 120 Vac 8n/o 1n/c 
774148 PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c 
774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c 
774180 PNOZ e4.1p 24VDC 2so 
774181 PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t 
774190 PNOZ e5.11p 24VDC 2so 
774191 PNOZ e5.13p 24VDC 2so 
774192 PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so 
774193 PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t 
774195 Terminal block filter 1 
774196 Terminal block filter 2 
774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c 
774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o 
774304 PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o 
774305 PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o 
774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o 
774309 PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774311 PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774312 PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774315 PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774316 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774319 PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774321 PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so 
774323 PNOZ X5J 24VDC 2n/o 
774324 PNOZ X5.1 24VDC 2n/o 
774325 PNOZ X5 24VACDC 2n/o 
774326 PNOZ X5 12VDC 2n/o 
774327 PNOZ X5 12VDC 2n/o coated version 
774330 P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c 
774331 P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c 
774332 P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c 
774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c 
774341 P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c 
774345 P2HZ X2 24VAC 2n/o 
774350 P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c 
774360 P1HZ X1 24VDC 2n/o 
774400 PDZ 24VDC 2n/o 2n/c 
774401 PAD/BO 512/6/5VDC 
774402 PAD/SI 800/512I/5VDC 
774403 PAD/SI 800/1024I/5VDC 
774404 PAD/SI 800/2048I/5VDC 
774405 PAD/SI 800/4096I/5VDC 
774406 PAD/SI 840/512I/5VDC 
774407 PAD/SI 840/1024I/5VDC 
774408 PAD/SI 840/2048I/5VDC 
774409 PAD/SI 840/4096I/5VDC 
774410 PAD/SI 800/32I/5VDC 
774411 PAD/SI 840/256I/5VDC 
774412 PAD/SI 840/128I/5VDC 
774413 PAD/SI 840/64I/5VDC 
774414 PAD/SI 840/32I/5VDC 
774415 PAD/SI 840/16I/5VDC 
774420 PDZK WDP3-01 1000/20 24 Vdc 
774434 P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c 
774435 P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c 
774436 P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c 
774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c 
774439 P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c 
774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t 
774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t 
774504 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774506 PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix 
774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t 
774510 PNOZ XV2.1 30/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774515 PNOZ XV2.1 30/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774516 PNOZ XV2.1 30/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774517 PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix 
774520 PNOZ XV2.1 3/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774524 PNOZ XV2.1 3/115VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774525 PNOZ XV2.1 3/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774526 PNOZ XV2.1 3/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t 
774530 PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774532 PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774534 PNOZ XV3.1 0.5/24 Vdc 3n/o 1n/c 2n/o fix 
774536 PNOZ XV2.1 0.5/230 Vac 24 Vdc 2n/o 2n/o f 
774538 PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t 
774540 PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t 
774541 PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t 
774542 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t 
774544 PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774545 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774546 PNOZ XV2.1 3/230 Vac/24 Vdc 2n/o 2n/o fix 
774547 PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix 
774548 PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t 
774549 PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c 
774550 PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774552 PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774554 PNOZ XV2.1 0.5/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix 
774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t 
774560 PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix 
774573 MOD PS 85-265 Vac 
774578 PPS 100-240VAC / 24VDC 
774580 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix 
774581 PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix 
774582 PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix 
774583 PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix 
774584 PZE X4V8 24VDC 4n/o 
774585 PZE X4 24VDC 4n/o 
774586 PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix 
774590 PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix 
774592 PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix 
774593 PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix 
774595 PZE X5 24VDC 5n/o 
774601 PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774605 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774606 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
774607 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o 
774608 PNOZ X9 200VAC 24VDC -774606 
774609 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so 
774610 PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
774612 PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
774618 PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t 
774638 END-XM 
774639 KOP-XE 
774640 KOP-XE coated 
774662 PCANdn 24VDC 
774665 CAN-CONNECT 
774666 PCANop - HB 
774667 PCANdn - HB 
774700 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774701 PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774703 PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774706 PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED 
774709 PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED 
774721 PNOZ X6 42VAC 3n/o 
774725 PNOZ X6 110-120VAC 3n/o 
774726 PNOZ X6 230-240VAC 3n/o 
774729 PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o 
774730 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c 
774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c 
774732 PNOZ X4 24 Vdc 3n/o 1n/c white box 
774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c 
774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c 
774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c 
774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c 
774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c 
774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED 
774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED 
774789 PNOZ V 3s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t) 
774790 PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t) 
774791 PNOZ V 300s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t) 
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so 
775510 PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6s 
777581 PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix 
777582 PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix 
777583 PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix 
777584 PZE X4VP8 24VDC 4n/o 
777585 PZE X4P 24VDC 4n/o 
777586 PZE X4VP4 24VDC 4n/o 
777587 PZE X4.1P 24VDC 4n/o 
777588 PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o 
777600 PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so  2n/o fix 
777601 PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t 
777602 PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t 
777606 PNOZ X9P 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc 2so 
777607 PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so 
777609 PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so 
777750 PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED 
777760 PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so 
777764 PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so 
777765 PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so 
777766 PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so 
777768 PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so 
777770 PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so 
777949 PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so 
777950 PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so 
777951 PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC 
778010 PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so 
779000 PNOZmulti Tool-Kit 
779110 PNOZmulti Bus-Terminator 
779112 PNOZmulti Bus-Terminator coated 
779120 PNOZpower Bus-Terminator 
779125 PNOZ pe2p Bus-Interface 
779200 PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB 
779201 PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB 
779211 PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB 
779212 PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 
779230 Chip Card Reader 
779240 PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 
779250 PNOZmulti Seal 10 pieces 
783100 Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p 
783400 Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 
783520 Set spring terminals PNOZ mo2p 
783536 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p 
783537 10 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p 
783700 Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p 
783800 Set spring terminals PNOZms1p/ms2p 
784130 PNOZ e1p C 24VDC 2so 
784131 PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t 
784132 PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t 
784133 PNOZ e1.1p C 24VDC 2so 
784135 PNOZ e2.2p C 24VDC 2so 
784136 PNOZ e2.1p C 24VDC 2so 
784137 PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t 
784138 PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t 
784139 PNOZ e3.1p C 24VDC 2so 
784180 PNOZ e4.1p C 24VDC 2so 
784181 PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t 
784190 PNOZ e5.11p C 24VDC 2so 
784191 PNOZ e5.13p C 24VDC 2so 
784192 PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so 
784193 PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t 
787053 PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o 
787056 PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o 
787059 PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o 
787070 PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o 
787071 PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o 
787072 PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o 
787073 PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o 
787074 PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o 
787075 PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o 
787076 PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o 
787077 PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o 
787080 PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so 
787083 PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so 
787086 PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so 
787100 PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 
787140 PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c 
787148 PZE 9P C 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c 
787150 PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so 
787250 DUMMY MODULE  PNOZ DM X2.7P/X2.8P C 
787251 DUMMY MODULE  PZE DM 9P C 
787252 DUMMY MODULE  PZE DM X4P C 
787253 DUMMY MODULE  PNOZ DM XV3.1P C 
787254 DUMMY MODULE  PZE DM X4VP C 
787300 PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c 
787301 PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c 
787302 PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 
787303 PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
PILZ Germany
Pilz pilz pILz pilz pilZ SriNUtcH 
Pnoz pNOz pNOz SriNUtcH PnoZ Pnoz pnoZ 
Pilz PNOZ SrinutcH THAI 
Pilz PNOZ - More than Automation 
Pilz PNOZ - Safe Automation 
Pilz PNOZ - Safety Gate Monitor 
Pilz PNOZ - Emergency Stop Relay 
Pilz PNOZ X - Safety Relay 
Pilz PNOZ Srinutch THAILAND 
Pilz PNOZ pnoz pilz pilz pilz pnoz PILZ pnoZ 
Pilz PNOZ PCANop Safety PLC 
P I L Z P N O Z X SRINUTCH X P N O Z X P I L Z 
PNOZ pilz ::: SRINUTCH ::: pilz PNOZ 
PNOZelog PNOZSigma PNOZ Multi 
Sicherheitsschaltgerate 
Pilz D-73760 Ostfildern 
PILZ 407710 S1SW.P 24…230VAC 
PILZ 420080 PST 1 24VDC srinutch 
PILZ 420130 PST 2 110VAC 
PILZ 420150 PST 2 230VAC 
PILZ 420180 PST 2 24VDC 
PILZ 420230 PST 3 110VAC 
PILZ 420280 PST 3 24VDC 
PILZ 474050 PZE 7 24VDC SrinutcH 
PILZ 474123 PNKL 110VAC 24VDC 
PILZ 474384 P2HZ5 110VAC 
PILZ 474390 P2HZ5 24VDC 
PILZ 474550 P1HZ2 230VAC 
PILZ 474590 PNOZ 5 24VDC 
PILZ 474594 PNOZ 5 110VAC 
PILZ 474760 PNOZ 8 24VDC srinutch 
PILZ 474790 PNOZ V30S 24VDC 
PILZ 474856 PNOZ 3 230VAC 
PILZ 474894 PNOZ 3 24VDC 5S10 
PILZ 474899 PNOZ 6 24VDC 
PILZ 474910 PZE 5 24VDC SrinutcH 
PILZ 474915 PZE 5 110VAC 
PILZ 474936 N2HS 220VAC 
PILZ 474985 PZE 5V8 24VDC 
PILZ 474995 PNOZ 4 24VDC 
PILZ 475630 PNOZ 1 110VAC 
PILZ 475650 PNOZ 1 230VAC 
PILZ 475695 PNOZ 1 24VDC 3S10 SRINUTCH 
PILZ 475730 PNOZ 2 110VAC srinutch 


 


Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam  – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu  Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Na– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam – Tema Viet nam - Masibus Viet namm – Presto Viet Nam – FSG Viet Nam – Koehler Instrument Viet Nam – FLSmidth Wiesbaden Viet Nam – LE Power Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam – Redlion Viet Nam – Presto Viet Nam - Masibus Viet Nam- Meinsberg Vietnam

Tham khảo thêm: Volta, Standa, prova, multi, Germany
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng